Lungcancerdagen 2016

En dödlig sjukdom du kan leva med Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför är det med stor glädje och framtidstro Lungcancerförbundet Stödet bjuder in till Lungcancerdagen 2016. Årets lungcancerdag är den 13:e i ordningen. Inbjudna är förstås patienter och deras anhöriga/närstående, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker. Var god se programmet för dagen. Tid och plats Välkommen till Lungcancerdagen på Oscarsteatern i Stockholm den 1 november 2016! kl 09.30 – Seminarium endast för vårdpersonal – ”Målstyrd behandling”. kl 11.30 – Lunch för er som angivit det i er...
Läs mer

2015 års Lungcancerstipendium

    2015 års SLUSG stipendium har tilldelats Leg.läk. Professor Rolf Lewensohn, verksam vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Stipendiet har instiftats av Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och AstraZeneca och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet. Rolf Lewensohn har genomfört många värdefulla studier inom tidig utveckling av nya cancerläkemedel och strålterapi av framför allt lungcancer. Stipendiet möjliggör nu fortsatt forskning inom lungcancer-området kopplat till molekylärbiologi.   Stipendiet, som i år utdelas för sjunde året i rad av Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, syftar till...
Läs mer

Amerikansk rapport om 50 års kamp mot rökningen

Omkring 5,6 miljoner av dagens amerikanska barn och ungdomar kommer så småningom att dö i förtid på grund av rökning om inte rökningen i USA minskar. Det skriver den högst ansvariga myndigheten för USAs hälso- och sjukvård, the Surgeon General, i den nya rapporten The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress. Läs mer på http://tobaksfakta.se/nyheter/amerikansk-rapport-om-50-ars-kamp-mot-rokningen/