Post WCLC Symposium 16/11

Svenska Lungcancerstudiegruppen & Cancerakademi Norr
Bjuder in till Post WCLC Symposium
Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
16 november kl 09.30 – 16.00
Svenska Lungcancerstudiegruppen i samarbete med Cancerakademi Norr
inbjuder nu till det 4:e Post-WCLC mötet i Stockholm i november 2018.
Post-WCLC mötet bidrar till att sprida kunskap om de nyheter
som presenterades vid World Conference on Lung Cancer (WCLC) oktober 2018 – Toronto
Mötet vänder sig i första hand till vårdpersonal.
Anmälan senast den 10 nov!
Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller, anmälan är bindande!
Om du har några frågor – kontakta Monica Sandström,
tel: 090 – 785 28 55 eller per e-mail:monica.sandstrom@umu.se