Simon Ekman får Svenska Lungcancerstudiegruppens stipendium 2018

Simon Ekman har tilldelats Svenska Lungcancerstudiegruppens stipendium 2018 för sin forskning rörande tumördrivande mutationer som underlag för individualiserad behandling vid lungcancer. Simon har tidigare bidragit till framtagandet av en ny drog mot cancer, AXL 1717. Tack vare sin goda kännedom om laboratorie- och in-vitro-studier i kombination med mycket stor klinisk erfarenhet har han särskilt goda förutsättningar att lyckas med fortsatta translationella studier.