Svenska planeringsgruppen för lungcancer

1986 bildades Svenska planeringsgruppen för lungcancer. Den utgjordes ursprungligen av ett tiotal lungcancerintresserade läkare från hela Sverige. Det vara mest onkologer och lungläkare, men även thoraxkirurg, patolog och röntgenläkare ingick i gruppen. Ett viktigt syfte var att skapa ett nationellt vårdprogram för lungcancer, som skulle fungera som stöd för att hela landet skulle få tillgång till så bra behandling som möjligt enligt senaste vetenskapliga rön. Gruppens förste ordförande var Sverre Sörensen.