Vad är lungcancer?

VAD ÄR LUNGCANCER?

Lungcancer var en ovanlig sjukdom på artonhundratalet. Efter att cigarettrökningen ökat i samband med världskrigen så ökade dock lungcancerinsjuknandet mycket kraftigt hos män och senare under nittonhundratalet även hos kvinnor. Följden är att lungcancer nu är den cancersjukdom, som dödar flest människor i världen, ca 1.3 miljoner årligen. Det finns andra ämnen, som kan ge lungcancer: asbest, vissa tungmetaller som kobolt och krom och även radioaktiva gaser, främst radon.

Men ingenting har tillnärmelse lika stor betydelse för utvecklingen av lungcancer som rökning. Ca 90% av dem som får lungcancer är rökare. Även Du, som fått lungcancer, bör helst sluta röka. Det finns studier, som visat sämre överlevnad hos patienter, som fortsätter att röka. Och Du, som inte fått lungcancer minskar ganska snart riskerna att få lungcancer, om Du slutar röka. Framförallt Du, som är ung har mycket att vinna på att inte röka.

VAD ÄR LUNGCANCER?

Lungcancer är en av över 100 olika cancerformer, och en av de vanligaste. Tumörer i lungorna uppkommer som följd av okontrollerad tillväxt av abnorma celler. Dessa celler har förlorat sina normala egenskaper och bildar inte längre normal lungvävnad.

Tillväxten beror på genetiska förändringar i cellernas arvsmassor. Dessa förändringar beror på att celler i lungorna exponerats för skadliga ämnen (carcinogener), genom exempelvis rökning. Tumören kan ha också ha sitt ursprung i ett annat organ, och därefter spridits till lungorna. Tumörens snabba tillväxt gör att den invaderar normal vävnad och stör kroppsfunktioner, vilket ger upphov till de karakteristiska symptom som uppkommer vid lungcancer. Personer som drabbas av lungcancer genomgår en noggrann utredning och därefter påbörjas behandling.

HUR UNDVIKS LUNGCANCER?

  • Sluta röka. Även om Du redan drabbats av lungcancer har du mycket att vinna på att sluta.
  • Minimera passiv rökning. Försök undvika platser där rökning förekommer.
  • Undvik skadliga miljöer. Minimera exponering för övriga skadliga ämnen.

Lungcancer är en av över 100 olika cancerformer, och en av de vanligaste.