Om lungcancer

Vad är lungcancer?

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i hela världen och varje år insjuknar nästan 4000 personer i Sverige i lungcancer. Tidigare var sjukdomen vanligare bland män, men nu är det lika många kvinnor som män som får lungcancer. Medelåldern vid diagnos ligger runt 70år och endast ca 10% är yngre än 60år när tumören upptäcks. Rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer, men även personer som aldrig har rökt kan få sjukdomen. Andelen dagligrökare i Sverige minskar och ligger nu på ca 10%.   Med det är vi ett av de länder i världen med lägst andel dagligrökare. Lungcancer kan botas om den upptäckt i ett tidigt skede. Lungcancer kan behandlas på många olika sätt; operation, strålbehandling eller cytostatikabehandling. På senare år har nya behandlingar i form av målriktad terapi och immunoterapi gett förbättrade behandlingsmöjligheter. Vilken behandling man väljer beror på vilken typ av lungcancer det är, hur mycket tumören spridit sig och hur patienten mår.