Ge en gåva till Svenska Lungcancerstudiegruppen

Den gör avgörande skillnad!

Ge En Gåva

Vad är Slusg?

Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) är en sammanslutning av engagerade och verksamma läkare med intresse av bota eller underlätta för patienter med Lungcancer och Mesotheliom. Svenska LungcancerStudieGruppen arbetar för att:

Hög standard

Uppnå en jämn och hög standard rörande utredning, behandling och registrering av lungcancer i Sverige.

Förbättra överlevnad

Förbättra överlevnaden vid lungcancer via studier rörande utredning och behandling av lungcancer.

Kliniskt arbete

Tillämpa molekylärbiologiska och andra prekliniska kunskaper i kliniskt arbete.

Sprida nyheter

Sprida nyheter och nya möjligheter inom området till gruppens medlemmar.