Utredning

Utredning – Värt att veta

Symptom

Symptom på lungcancer varierar mellan olika individer där vissa kan ha hosta eller upprepade lunginflammationer medan andra inte har några symtom alls. I listan nedan finns exempel på några vanliga symptom.

 • Hosta som inte går över (vanligaste symptomet)
 • Att man hostar upp blod
 • Viktminskning och sämre aptit
 • Feber av okänd orsak
 • Ont i bröstet eller i axeln/armen utan rimlig förklaring

Det är viktigt att söka sin hälsocentral om man har något av ovan nämnda symtom. Vid besöket får patienten berätta vilka besvär han/hon har, man gör en kroppsundersökning och i de flesta fall görs även en röntgen av lungorna. Hosta och luftvägsbesvär är mycket vanliga symtom och majoriteten av alla som söker för dessa besvär har inte lungcancer.

Undersökning

Vid misstanke om lungcancer remitteras personen till en lungmedicinsk enhet. Målet med utredning är att ta reda på om det rör sig om lungcancer och i så fall hur utbredd tumören är och vilken typ av lungcancer det är.

Datortomografi (skiktröntgen) görs för att se om det finns en tumör, storlek, hur den sitter i förhållande till stora blodkärl, luftvägar och andra organ och slutligen om cancern har spridit sig till lymfkörtlar eller till andra delar av kroppen.

För att ta reda på vilken typ av tumör det rör sig om tas ett vävnadsprov. Detta tas oftast via bronkoskopi, där en tunn mjuk slang med kamera, efter lokalbedövning förs ner i luftvägarna. Undersökningen utförs i vissa fall med bronkoskopiskt ultraljud, så kallad EBUS, där bronkoskopet även är utrustat med ett ultraljud. Med EBUS kan man ta prover även från lymfkörtlar i anslutning till luftvägarna. Om förändringen sitter nära bröstkorgsväggen kan vävnadsprovet tas genom att sticka med en tunn nål utifrån genom bröstkorgsväggen, då med ledning av ultraljud eller datortomografi.

Vävnadsproverna analyseras noggrant för att ta reda på om det rör sig om en godartad eller elakartad förändring. Om det är lungcancer kan analyserna visa vilken typ av lungcancer det är och om det finns markörer som kan hjälpa läkaren att välja behandling. Eftersom behandlingen skiljer sig mellan olika typer av lungcancer, måste patologens analyser vara klara för att man ska kunna fatta ett behandlingsbeslut.

När utredningen är klar diskuteras patienten på en multidisciplinär konferens (MDK), för att för varje enskild patient komma fram till bästa möjliga behandling. Multidisciplinär betyder att läkare från olika specialiteter, som alla arbetar med lungcancer, finns med i diskussionen. I listan nedan finns exempel på olika sorters specialiteter som kan ingå i en multidisciplinär konferens.

 • Lungläkare – ansvarar för utredningen och ger medicinsk behandling
 • Röntgenläkare – granskar röntgenbilder, tar ultraljuds-/datorledda vävnadsprover
 • Patologer – analyserar vävnadsprover
 • Onkologer – ger medicinsk behandling och strålbehandling
 • Thoraxkirurger – opererar
 • Kontaktsjuksköterskor – patientens närmaste kontakt med vården.

Efter diskussion på MDK får patienten ett återbesök för att prata igenom vad utredningen visat och vilken behandling som rekommenderas.