Gåvor

Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse

Arbetet inom SLUSG finansieras helt av medel vilka inkommit till insamlingsstiftelsen. Insamlingsstiftelsen har ett 90-konto som lyder under Svensk Insamlingskontroll. Pengarna går oavkortat till forskning och fortbildning inom lungcancer.

Vill du vara med och stötta våra gemensamma ansträngningar för en optimerad lungcancervård är vi tacksamma för bidrag.

Andra sätt att bidra till forskningen – vi har 90-konto

Svenska lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse samordnar forskning och utveckling rörande lungcancer. Medlemmar är lungcancerorienterade lungläkare och onkologer i hela Sverige.

Vi tar tacksamt emot gåvor som går till forskningsanslag och möjliggör studier rörande lungcancer och mesotheliom. Det är enkelt att lämna ett bidrag till oss. Du bestämmer själv hur mycket du vill skänka.

  • Sätt in pengar på vårt 90-konto: 90 12 20-4
  • Sätt in pengar på vårt bankgiro: 5935-2542
  • Swisha valfri summa: 123 145 63 00

Fyll i:

  • För- och efternamn
  • E-post
  • Adress
  • Postadress
  • ev meddelande.

Födelsedagsgåvor

Personer som på egen begäran önskar bli uppvaktade genom gåvor till oss kan informera vänner och bekanta om vårt 90-konto. Vid mottagande av hyllningsgåva upprättar vi en födelsedagshälsning som skickas till jubilaren. Information om jubilarens namn och adress, hälsning samt gåvogivare meddelas till oss i samband med insättning. Detta kan ske via denna sida >, info@slusg.org eller på betalningsavin.

Minnesgåvor

Man kan även ge gåvor till en avlidens minne. För varje enskild gåva upprättas ett minnesblad som vidarebefordras till begravningsbyrån eller direkt till dödsboet. Meddela oss den avlidnes namn, en hälsning samt uppgift om gåvogivare, begravningsbyrå alt. dödsbo. Detta kan ske via betalningsavin, via formuläret nedan eller via info@slusg.org.

    Svensk insamlingskontroll 90-konto