Ge en gåva

Vill du stöda vårt fortsatta arbete i kampen mot lungcancer? Din gåva tas tacksamt emot & gör skillnad!

Ge gåva


Födelsedagsgåva

Vill du uppmärksamma eller hylla någon speciell? Vi skickar en födelsedagshälsning till jubilaren!

Ge födelsedagsgåva


Minnesgåva

Vill du skänka pengar till någon bortgångnes minne? Vi skickar ett minnesblad dit du önskar!

Ge minnesgåva

Andra sätt att bidra till forskningen- vårt 90-konto!

Svenska lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse samordnar forskning och utveckling rörande lungcancer. Medlemmar är lungcancerorienterade lungläkare och onkologer i hela Sverige.

Vi tar tacksamt emot gåvor som går till forskningsanslag och möjliggör studier rörande lungcancer och mesotheliom. Det är enkelt att lämna ett bidrag till oss. Du bestämmer själv hur mycket du vill skänka.

  • Sätt in pengar på vårt 90-konto 90 12 20-4

Fyll i:

  • För- och efternamn
  • E-post
  • Adress
  • Postadress
  • ev meddelande.

Födelsedagsgåvor

Personer som på egen begäran önskar bli uppvaktade genom gåvor till oss kan informera vänner och bekanta om vårt 90-konto. Vid mottagande av hyllningsgåva upprättar vi en födelsedagshälsning som skickas till jubilaren. Information om jubilarens namn och adress, hälsning samt gåvogivare meddelas till oss i samband med insättning. Detta kan ske via info@slusg.org eller på betalningsavin.

Minnesgåvor

Man kan även ge gåvor till en avlidens minne. För varje enskild gåva upprättas ett minnesblad som vidarebefordras till begravningsbyrån eller direkt till dödsboet. Meddela oss den avlidnes namn, en hälsning samt uppgift om gåvogivare, begravningsbyrå alt. dödsbo. Detta kan ske via info@slusg.org eller på betalningsavin.