Ge minnesgåva

Vill du skänka pengar till någon bortgångnes minne?

Vi skickar ett minnesblad dit du önskar!

Kategori:

Beskrivning

Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse

Arbetet inom SLUSG finansieras helt av medel vilka inkommit till insamlings-stiftelsen. Insamlingsstiftelsen har ett 90-konto som lyder under Svensk Insamlingskontroll. Pengarna går oavkortat till forskning och fortbildning inom lungcancer.

Vill du vara med och stötta våra gemensamma ansträngningar för en optimerad lungcancervård är vi tacksamma för bidrag