Inbjudan till Svenska Lungcancermötet

12-13 maj 2022
Säröhus Konferens Kungsbacka

Programmet i år kommer att handla om screening, strålbehandling och studier.􀀃
Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium.

I anmälningsavgiften ingår samtliga måltider samt övernattning för dem som deltar hela
mötet. Buss kommer att avgå från Landvetter och Göteborgs station och tillbaka fredag efter lunch. Möjlighet till deltagande enbart dagtid till reducerad kostnad.

Deltagaravgift
Hela mötet inkl. övernattning och middag torsdag: 2 500 kr
Dagkonferens och middag torsdag 12 maj: 1 500 kr
Enbart dagkonferens inkl. lunch och kaffe: 750 kr
Avgiften kommer att faktureras. Ange fullständig faktureringsadress.
Glöm inte att ange referensnummer/kostnadsställe.

Anmälan
Fyll i pdf:en som finns under länken nedan och mejla den till bengt.sjoberg@slusg.org eller gun-marie.bodman.lund@akademiska.se senast den senast den 25 april 2022.

Till anmälningsblankett – pdf

Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av
Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens
Insamlingsstiftelse.

Program

Torsdag 12/5
09.30 –10.00 Samling, förtäring
10.00 –12:00 Screening – föreläsning,rapport från planeringsgruppen
12.00 –13.00 Lunch och Utställning
13.00 –14.30 Strålbehandling State of art, cancerfondens anslag, nya tekniker
14.30 –15:00 Kaffe och Utställning
15.00 –16.00 Lungcancerregistret-IPÖ
16.00 –17:00 Poster
19.00 Samling, Middag

Fredag 13/5
08.30 –10.00 Presentation av avhandlingar
10.00 –10.30 Aktuella studier
10:30 –11.00 Patientföreningen
11.00 –12:30 Utdelning av stipendium och pris till bästa poster. Föreläsning av stipendiaten
12.30 Lunch