Inbjudan till Svenska Lungcancermötet

11–12 maj 2023
Wisby Strand i Visby

Programmet i år kommer att handla om screening, strålbehandling och studier. Presentation av avhandlingar och utdelning av stipendium.

Deltagaravgift alternativ
I anmälningsavgiften för hela mötet ingår samtliga måltider samt övernattning. Det finns även möjlighet att till reducerad kostnad delta enbart dagtid. Då ingår de måltider som serveras dagtid.

  • Hela mötet inkl. konferensmiddag och övernattning: 3 000 kr ex moms.
  • Dagkonferens 11 maj och 12 maj, ej middag och övernattning: 2 000 kr ex moms.

Avgiften kommer att faktureras. Ange därför fullständig faktureringsadress. Glöm inte att ange referensnummer/kostnadsställe. Fakturan för deltagaravgiften skickas från Cancerakademin.

Anmälan
Anmälning görs via Cancerakademin. Där vinns även mer information t ex instruktion för att skicka in mötesabstract och program.

Sista anmälningsdag är 17 mars 2023.
OBS! Om mötet är fullbokat innan detta datum stängs anmälan tidigare.

Välkommen!
Kristina Lamberg & Bengt Sjöberg


Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av Svenska Planeringsgruppen för Lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse i samarbete med Cancerakademin.