Svenska lungcancermötet

Varmt välkomna till Svenska lungcancermötet 2021!

Datum: 30/9
Tid: 8:30-12:30
Var: Online

Till anmälan

Program

08:30 Introduktion

08:35- 09:05 Screening- var står vi nu.
Jarek Kosieradski

09:05-09:10 Paus

09:10 Vad och hur mycket material behöver patologen?

09:15-10:05 Patologens information om material, molekylärpatologi och stadieindelning.
Johan Botling, Hans Brunnström

10:05- 10:25 Paus

10:25-11:15 Nyheter i vårdprogrammet
Mikael Johansson

11:15 -11:55 Avhandlingar

• Blood-and tumor-based analyses for improved prognostics in lung cancer
Sofi Isaksson, Lund

• LRIG1 in lung cancer: Prognostic effects and mechanistic studies
Samuel Kvarnbrink, Umeå

• Lung cancer in Sweden – Incidence, diagnosis and survival
Lukas Löfling, Stockholm

11:55- 12:30 Svenska lungcancerstudiegruppens stipendium
Föreläsning av stipendiaten