Start

Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) är en sammanslutning av engagerade och verksamma läkare med intresse av bota eller underlätta för patienter med Lungcancer och Mesotheliom.
Svenska LungcancerStudieGruppen arbetar för att:
  • Uppnå en jämn och hög standard rörande utredning, behandling och registrering av lungcancer i Sverige
  • Förbättra överlevnaden vid lungcancer via studier rörande utredning och behandling av lungcancer.
  • Tillämpa molekylärbiologiska och andra prekliniska kunskaper i kliniskt arbete.
  • Sprida nyheter och nya möjligheter inom området till gruppens medlemmar

Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll